/dl/orangepizero2/archive/

0 directories 30 files
Name Size Modified
Go up
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_bullseye_edge_6.1.4.img.xz 411 MiB
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_bullseye_edge_6.1.4.img.xz.asc 833 B
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_bullseye_edge_6.1.4.img.xz.sha 123 B
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_bullseye_edge_6.1.4.img.xz.torrent 38 KiB
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_bullseye_edge_6.1.4.img.xz.txt 19 KiB
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_bullseye_edge_6.1.4_minimal.img.xz 255 MiB
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_bullseye_edge_6.1.4_minimal.img.xz.asc 833 B
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_bullseye_edge_6.1.4_minimal.img.xz.sha 131 B
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_bullseye_edge_6.1.4_minimal.img.xz.torrent 26 KiB
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_bullseye_edge_6.1.4_minimal.img.xz.txt 19 KiB
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_bullseye_legacy_4.9.318.img.xz 365 MiB
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_bullseye_legacy_4.9.318.img.xz.asc 833 B
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_bullseye_legacy_4.9.318.img.xz.sha 127 B
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_bullseye_legacy_4.9.318.img.xz.torrent 34 KiB
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_bullseye_legacy_4.9.318.img.xz.txt 19 KiB
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_jammy_edge_6.1.4.img.xz 480 MiB
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_jammy_edge_6.1.4.img.xz.asc 833 B
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_jammy_edge_6.1.4.img.xz.sha 120 B
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_jammy_edge_6.1.4.img.xz.torrent 43 KiB
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_jammy_edge_6.1.4.img.xz.txt 19 KiB
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_jammy_edge_6.1.4_minimal.img.xz 257 MiB
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_jammy_edge_6.1.4_minimal.img.xz.asc 833 B
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_jammy_edge_6.1.4_minimal.img.xz.sha 128 B
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_jammy_edge_6.1.4_minimal.img.xz.torrent 26 KiB
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_jammy_edge_6.1.4_minimal.img.xz.txt 19 KiB
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_jammy_legacy_4.9.318.img.xz 444 MiB
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_jammy_legacy_4.9.318.img.xz.asc 833 B
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_jammy_legacy_4.9.318.img.xz.sha 124 B
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_jammy_legacy_4.9.318.img.xz.torrent 40 KiB
Armbian_22.11.3_Orangepizero2_jammy_legacy_4.9.318.img.xz.txt 19 KiB